One Day At A Time

My name is Ken and im a recovering drug addict

Pasensya na. (finished)

Pasensya na

Nagkamali ako

Naka sakit sayo

At lumuluha din.

Diringgin

Bulong ng damdamin

Sabay sa puso ko

Sabay sa puso mo.

Ngunit para rin sa atin ang pag-ibig.

Tila nangagarap nung limutin.

Di naman malaman nung limutin.

At aaminin,

Ng bahagya.

Pasensya na,

Nagkamali ako.

Nagkabuholbuhol,

Mga pangako ko.

Hindi naman ibig sabihin di kita mahal.

Nagmalasakit

Wag nang pilitin.

Ngunit para rin sa atin ang pangarap.

Pangarap ng tadhyana at ng hari.

Pilit kong sabihin at ilihim.

At paubaya, nalang sa kanya.

Pasensya na,

Nagkamali ako.

Nakasakit sayo,

At lumuluha parin.

Hinihiling,

Taglay ng damdamin.

Sanay sa puso mo

Ang puso ko

Stranger In Your Soul

Drink in the big dream
Dream but you have to wait
Wait ‘til you get it right
Write down every letter
Paint with the broadest strokes
Stroke through the deepest sea
See what you have in mind
To make it better

Stress debriefing for the irisan landslide victims

Paalala: Ang maikling pelikula na ito ay nagawa na walang droga at alcohol sa systema. God bless. :)

Deep Beneath The Surface

Until one day, 
You stopped caring 
And began to forget why you tried to be so close 
And you disappeared into the darkness 
And the darkness turned to pain 
And never went away 
Until all that remained 
Was buried 
Deep beneath the surface 

-DT

Truth, Love and Equality in Balance

Some of us choose to live life gracefully. Some of us choose to live life in hell. Some of us choose to waste our time. Some can get caught in the maze. Some of us choose the roads to recovery. Some of us choose to cast the monsters inside. Life i begin with anticipation. Without self will. I drive it to success. To have the balance. Begin to be back on track. To choose not to forget the past. To learn from it. To learn the real needs of life. Truth, Love and Equality in Balance

Camiguin

Camiguin

Pasensya

Pasensya na

nagkamali ako.

naka sakit sa iyo

at lumuluha din

Diringgin

Bulong ng damdamin.

Sabay sa puso mo.

sakay sa puso ko.

—unfinished song—

humility

ang pagpapakumbaba. :) yun lang

The Serenity Prayer

In times when i dont understand, in times of confusion, in times of lowness…this works.

The Serenity Prayer

God, grant me the serenity
to accept the things i cannot change.
The courage to change the things i can
And the wisdom to know the difference.