Paalala: Ang maikling pelikula na ito ay nagawa na walang droga at alcohol sa systema. God bless. :)